Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Informace k platbě zálohy na daň silniční k 15.10.2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)


Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně.
V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 bylo v první polovině roku 2020 u daně silniční rozhodnuto o prominutí příslušenství daně spojeného s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo povoleno posečkání s placením těchto záloh na delší období než do dne 15. 10. 2020 a daňový subjekt přesto zálohy na dani silniční do 15. 10. 2020 uhradí.
Pokud by zálohy ve výše uvedených případech byly uhrazeny po tomto datu, nebudou úroky ve smyslu citovaného rozhodnutí prominuty.
Zároveň připomínáme, že pro zdaňovací období roku 2020 platí sazby, které byly změněny zákonem č. 299/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o snížení sazeb u automobilů s největší povolenou hmotností nad 3, 5 tuny (týká se všech vozidel s výjimkou osobních automobilů), viz níže. Zálohy na rok 2020 se tedy stanovují z těchto případně snížených sazeb.

Nové sazby silniční daně podle § 6 odst. 2 zákona o dani silniční
Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční činí při počtu náprav a hmotnosti

1 náprava
do 1 tuny 1800 Kč
nad 1 t do 2 t 2700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4500 Kč
nad 5 t do 6,5 t 5200 Kč
nad 6,5 t do 8 t 6300 Kč
nad 8 t 7200 Kč
2 nápravy
do 1 tuny 1800 Kč
nad 1 t do 2 t 2400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4100 Kč
nad 5 t do 6,5 t 4500 Kč
nad 6,5 t do 8 t 5400 Kč
nad 8 t do 9,5 t 6300 Kč
nad 9,5 t do 11 t 7200 Kč
nad 11 t do 12 t 8100 Kč
nad 12 t do 13 t 9500 Kč
nad 13 t do 14 t 11000 Kč
nad 14 t do 15 t 12400 Kč
nad 15 t do 18 t 17800 Kč
nad 18 t do 21 t 21800 Kč
nad 21 t do 24 t 26300 Kč
nad 24 t do 27 t 30400 Kč
nad 27 t 34700 Kč
3 nápravy
do 1 t 1800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 2700 Kč
nad 6 t do 8,5 t 4500 Kč
nad 8,5 t do 11 t 5400 Kč
nad 11 t do 13 t 6300 Kč
nad 13 t do 15 t 7900 Kč
nad 15 t do 17 t 9900 Kč
nad 17 t do 19 t 11900 Kč
nad 19 t do 21 t 13100 Kč
nad 21 t do 23 t 16000 Kč
nad 23 t do 26 t 20500 Kč
nad 26 t do 31 t 27500 Kč
nad 31 t do 36 t 32600 Kč
nad 36 t 37800 Kč
4 nápravy a více náprav
do 18 t 6300 Kč
nad 18 t do 21 t 7900 Kč
nad 21 t do 23 t 10600 Kč
nad 23 t do 25 t 13300 Kč
nad 25 t do 27 t 16700 Kč
nad 27 t do 29 t 21200 Kč
nad 29 t do 32 t 28000 Kč
nad 32 t do 36 t 29500 Kč
nad 36 t 33100 Kč.© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 19.10.2020 | www.demonia.cz