Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Kompenzační bonus pro osoby, které pracovaly na DPP nebo na DPČ


Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu navrhující státní pomoc pro osoby, které pracovaly na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). O kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně budou moci žádat dohodáři, kteří platili nemocenské pojištění, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu (tj. DPČ od 3.000 Kč a DPP nad 10.000 Kč měsíčně).

Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, např. ukončením spolupráce ze strany zaměstnavatele.

Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele jsou vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání. Souběh čerpání bonusu pro OSVČ se zaměstnáním povolený u pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby bude nicméně nově rozšířen nejen na pojištěné dohodáře, ale i na společníky malých s.r.o.

Stejně jako u OSVČ a společníků s.r.o. budou peníze vyplácet finanční úřady, které začnou přijímat žádosti neprodleně po nabytí účinnosti zákona. Předpokládá se projednání úpravy na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny 10. července, a to ve zrychleném legislativním procesu. Žádat bude poté možné vyplněním jednoduchého formuláře a jeho odesláním na místně příslušný finanční úřad např. přes datovou schránku, e-mailem, nebo osobně. Spolu se žádostí bude nutné doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení zaměstnavatele.

Záměrem návrhu je také rozšířit pomoc o OSVČ a společníky s.r.o., kteří dosud na kompenzační bonus kvůli souběhu s pojištěnou dohodou nedosáhli. Mimo státní pomoc zůstala skupina drobných podnikatelů, kteří po uzavření svých provozoven na nic nečekali a šli si na DPČ nebo DPP přivydělat a mnohým tím vznikla účast na nemocenském pojištění, čímž ztratili nárok na státní pomoc. Zpětně jim proto bude přiznán kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně, nejvýše pak 44.500 Kč. Tyto osoby na rozdíl od běžných zaměstnanců nenaplnily ani podmínky programu Antivirus a zůstaly tak zcela bez prostředků.

O kompenzační bonus budou moci dle návrhu žádat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely.© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 03.09.2020 | www.demonia.cz