Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Novela zákona o DPH, účinná od 1.1.2020


Připomínáme tímto, že zákon č. 80/2019 Sb. (sněmovní tisk č. 206) přinesl s účinností od 1. 1. 2020 dvě změny v zákonu o DPH:

  1. Změna v § 47 odst. 3 zákona o DPH způsobuje přeřazení tepla a chladu z 15 % DPH do 10 % DPH.

Rozhodující pro určení sazby daně je okamžik přijetí platby nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

  1. Změna pro finanční leasing, kdy do § 4 odst. 4 písm. d) zákona o DPH (definice dlouhodobého majetku) bylo doplněno, že jím je i hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

Od 1. 1. 2020 se pak toto ustanovení promítne i do § 13 odst. 3 písm. c) zákona o DPH, což bude znamenat, že k uskutečnění zdanitelného plnění dojde již při předání předmětu leasingu uživateli.
Připomeňme, že před novelou byl tento postup jen v případě, kdy byla povinnost k odkupu. Nyní je to prakticky vždy.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz