Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Faktický odklad závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce


Ministerstvo financí deklaruje, že minimálně po dobu tří měsíců počínaje 1. květnem, bude Finanční a Celní správa maximálně tolerantní k případným zjištěním v realizaci závěrečné fáze EET. V této době bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit.

Překážky k registraci do systému elektronické evidence tržeb mohou nastat technické, například karanténa podnikatele, omezení pohybu nebo omezení úředních hodin finančních úřadů. Stejně tak mohou být překážky obdobného charakteru i u dodavatelů pokladních zařízení.

„Z těchto důvodů vyhlašujeme tříměsíční pardon, během kterého nebudou po dobu tří měsíců podnikatelé nově evidující tržby pokutováni. Cílem tohoto opatření je, aby se v těchto chvílích poplatníci nemuseli stresovat ještě s daňovými povinnostmi. Aby v žádném případě neběhali na finanční úřad žádat o autentizační údaje,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz