Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Nová opatření vlády v boji proti Koronaviru na pracovišti


Vláda dne 19. března schválila tato opatření v boji proti KORONAVIRU:

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Nařízení karantény zaměstnancům.
Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy (tzn., že to, co zaplatil zaměstnavatel svým zaměstnancům na náhradě mzdy za prvních 14 kalendářních dnů karantény, mu bude uhrazeno).

Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády.
Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácená zaměstnanci je ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 ZP). Zaměstnavateli bude v tomto případě poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Co se změní u ošetřovného?

· Ošetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů resp. 16 dnů u osamělých) bude nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.
· Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let (dosud v zákonu o NP do 10 let).
· Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 resp. 16 dnů).
· Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
· Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
· V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu. Ošetřovné pro OSVČ by mělo být ve výši 424 Kč za den.
Změny ještě musí projít Parlamentem, Senátem a musí je podepsat Prezident. Projednávání ale bude v režimu legislativní nouze a proběhne asi dne 24. 3. Po schválení bude ošetřovné podle těchto pravidel vypláceno i zpětně.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz