Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob


Vláda ČR schválila plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

Fakticky je tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým i právnickým osobám) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz