Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

ZVÝŠENÍ PŘÍJMU PRO UPLATNĚNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ PODLE § 6 odst. 4 písm. b)


Zákonem 80/2019 Sb. se mění některé zákony v oblasti daní. Pro naši práci je důležitá změna v § 6 odst. 4 písm. b), kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“.
Z toho vyplývá, že srážková daň 15% se bude uplatňovat u zaměstnanců, kteří dosáhnou příjmu 3000 Kč, protože účast na NP je od 1. 1. 2019 až při dosažení příjmu ve výši 3000 Kč.
účinnosti této změny je v zákonu přechodné ustanovení č. 2, podle kterého:
Ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Při zúčtování příjmu ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a kalendářní měsíce předcházející se použije ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Vzhledem k tomu, že zákon 80/2019 Sb. nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, což je dnem 1. dubna 2019, bude srážková daň u příjmů do 3000 Kč použita podle přechodného ustanovení poprvé až při zúčtování mzdy za měsíc květen 2019. Při zpracování mezd za měsíc duben se ještě uplatní srážková daň 15% u příjmů do 2500 Kč.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 29.03.2019 | www.demonia.cz