Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2017 A AKTUALNÍ INFORMACE K ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2018

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ var.symbol
15.01. OLOMOUC Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B 0118
16.01. ZLÍN hotel MOSKVA 0218
17.01. BRNO Hotel INTERNATIONAL 0318
19.01. PRAHA Automotoklub, Opletalova 29 (proti metru C - Hl. nádraží) 0418
22.01. ČESKÉ BUDĚJOVICE Kulturní dům METROPOL 0518
23.01. PLZEŇ PEKLO, Pobřežní 10 0618
25.01. KARLOVY VARY LS Thermal 0718
26.01. HRADEC KRÁLOVÉ STŘELNICE 0818
29.01. LIBEREC Restaurace u Košků, Vrchlického 50/15, Liberec 13 0918
30.01. ÚSTÍ n. LABEM Národní dům, Velká Hradební 33 1018
 

PROGRAM:

 • 8,30 - 9,00 PREZENCE
 • 9,00 - 13,00 Přednáška k těmto tématům:
   
  • Roční zúčtování záloh za rok 2017 (kdo musí podat daňové přiznání, zvýšení daňového zvýhodnění, zvýšení nezdanitelných částek (dary, penzijní a životní pojištění), změny v prokazování penz. připojištění, prokazování školkovného, dodanění příspěvků na životní pojištění, daňové zvýhodnění na dítě u podnikatelů s paušálem, termíny pro roční zúčtování, příklady výpočtu ročního zúčtování apod.)
  • Aktuální informace k změnám v zákonech od 1. 1. 2018 (daně z příjmů, zákon o nemocenském a o zaměstnanosti, SSP apod.)
  • Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2017
  • Změny v provádění srážek ze mzdy
  • Informace k ochraně osobních údajů (GDPR) a další aktuality z oblasti odměňování

  Lektor: Ing. Jaroslav Růžička

 • Při prezenci obdrží každý účastník brožuru „Démonický Abecedník“ dle stavu v zákonech k 1. 1. 2017.


   

VLOŽNÉ:

Vložné za jednu osobu činí 1700 Kč (pro členy 1300 Kč).Při neúčasti vložné nevracíme, ale je možno vyslat náhradníka. Na jednu přihlášku můžete přihlásit maximálně 5 osob.

Úhradu vložného proveďte převodem z účtu před datem konání semináře na náš účet číslo 115-646580227/0100 u Komerční banky, jako variabilní symbol uveďte číslo příslušející k jednotlivým místům konání a konstantní symbol 308.

Při platbě složenkou uveďte variabilní symbol do zprávy pro příjemce. Platbu v hotovosti je třeba vyznačit na přihlášce! Závazné přihlášky posílejte řádně vyplněné na adresu naší firmy - ve vlastním zájmu uvádějte přesný obchodní název Vaší firmy vč. DIČ a čísla Vaší smlouvy (bez těchto údajú nebude daňový doklad úplný).

DAŇOVÝ DOKLAD OBDRŽÍTE PŘI PREZENCI. Bližší informace obdržíte na našem telefonním čísle - 224 326 022.

Závaznou přihlášku je možno poslat e-mailem nebo on-line.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 04.02.2018 | www.demonia.cz