Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2018 A AKTUALNÍ INFORMACE K ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2019

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ var.symbol
14.01. ČESKÉ BUDĚJOVICE Kulturní dům METROPOL 0119
15.01. PRAHA Automotoklub, Opletalova 29 (proti metru C - Hl. nádraží) 0219
16.01. PLZEŇ DEPO2015, Presslova 14, Klempírna (vstupem 2) - ZMĚNA!!! 0319
18.01. KARLOVY VARY LS Thermal 0419
21.01. HRADEC KRÁLOVÉ STŘELNICE 0519
22.01. OLOMOUC BEA Centrum 0619
23.01. ZLÍN Hotel MOSKVA 0719
24.01. BRNO Hotel INTERNATIONAL 0819
28.01. LIBEREC Restaurace u Košků, Vrchlického 50/15, Liberec 13 0919
29.01. ÚSTÍ n. LABEM Národní dům, Velká Hradební 33 1019
 

PROGRAM:

 • 8,30 - 9,00 PREZENCE
 • 9,00 - 13,00 Přednáška k těmto tématům:
   
  • Roční zúčtování záloh za rok 2018 (nový tiskopis žádosti o RZ, kdo musí podat daňové přiznání, zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě, prokazování školkovného, dodanění příspěvků na životní pojištění, uplatnění nezdanitelných částek (dary, úroky, penzijní a životní pojištění), prokazování penz. připojištění, daňové zvýhodnění na dítě u podnikatelů s paušálem, opravy záloh na daň, termíny pro provedení RZ, příklady výpočtu RZ apod.)
  • Aktuální informace k změnám v zákonech od 1. 1. 2019 (zvýšení částky účasti na NP, změny v důchodovém pojištění apod.)
  • Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018
  • Nové hodnoty pro srážky ze mzdy, cestovní náhrady apod.
  • Další aktuální informace z oblasti odměňování zaměstnanců

  Lektor: Ing. Jaroslav Růžička

 • Při prezenci obdrží každý účastník brožuru „Démonický Abecedník“ dle stavu v zákonech k 1. 1. 2019.


   

VLOŽNÉ:

Vložné za jednu osobu činí 1700 Kč (pro členy 1300 Kč).Při neúčasti vložné nevracíme, ale je možno vyslat náhradníka. Na jednu přihlášku můžete přihlásit maximálně 5 osob.

Úhradu vložného proveďte převodem z účtu před datem konání semináře na náš účet číslo 115-646580227/0100 u Komerční banky, jako variabilní symbol uveďte číslo příslušející k jednotlivým místům konání a konstantní symbol 308.

Při platbě složenkou uveďte variabilní symbol do zprávy pro příjemce. Platbu v hotovosti je třeba vyznačit na přihlášce! Závazné přihlášky posílejte řádně vyplněné na adresu naší firmy - ve vlastním zájmu uvádějte přesný obchodní název Vaší firmy vč. DIČ a čísla Vaší smlouvy (bez těchto údajú nebude daňový doklad úplný).

DAŇOVÝ DOKLAD OBDRŽÍTE PŘI PREZENCI. Bližší informace obdržíte na našem telefonním čísle - 224 326 022.

Závaznou přihlášku je možno poslat e-mailem nebo on-line.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 06.01.2019 | www.demonia.cz