Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

NAVÝŠENÍ MĚSÍČNÍCH NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ A JEJICH VLIV NA SRÁŽKY ZE MZDY


Zákonem 17/2022 Sb. se změnil zákon 117/95 Sb. o SSP. Změny by měly pomoci občanům, kterým se z důvodu výrazného růstu cen energií nedostávají finanční prostředky na úhradu dalších životních potřeb.
Do zákona o SSP se vložil nový § 26a, „Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022“.
Podle odst. 1 se pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částky stanovené v odstavci 2. V odst. 2 písm. a) se mimo jiné navyšuje částka normativních nákladů v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci od 50000 do 99999 obyvatel v bytě obývaném jednou osobou o 1120 Kč. Tzn., že částka normativních nákladů, která platí od 1. 1. 2022 ve výši 6815 Kč by se navýšila o 1120 Kč na 7935 Kč.
V čem je problém? Z této částky se vychází i při výpočtu základní částky, která nesmí být podle § 278 OSŘ sražena povinnému (viz § 1 NV 595/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že tento zákon nabyl účinnosti dnem 28. 1. 2022 a změny by se měly použít již za měsíc leden 2022, znamenalo by to, že se musí srážky ze mzdy za měsíc leden provést již podle navýšené nezabavitelné částky… A jak by toto navýšení nezabavitelných částek zaměstnavatel technicky zvládl, když zákon vyšel 28. 1. a zaměstnavatel zpracovává mzdy za leden již od 1. 2.???
Náš názor: S použitím navýšené částky nesouhlasíme, protože
1/ v NV 595/96 Sb. je u normativních nákladů odkaz na § 26 zákona 117/95 Sb. o SSP a zvýšení je uvedeno v § 26a…
2/ dále se domníváme, že z textu uvedeného v § 26a, který zní: „navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši“ vyplývá, že navýšení je provedeno jen pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení…
3/ podle § 26a odst. 4 zákona 17/2022 Sb. má vláda možnost kdykoliv v průběhu roku 2022 tuto výši „navýšení“ dále upravit… To už aby se zaměstnavatelé opravdu zbláznili…

Uvidíme, s čím k této „novince“ přijdou vykladači…


Pro jistotu, kdyby opět nezvítězil „zdravý selský rozum“ (jak se u nás mnohdy stává), jsme pro Vás spočítali novou výši nezabavitelných částek:
ŽM jednotlivce 3860 Kč + normativní náklady na bydlení 7935 Kč = 11795 Kč

  • Na osobu povinného ¾ z 11795 = 8846,25 Kč
  • Na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné ⅓ z 8846,25 = 2948,75 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení = 23590 Kč (11795x2).
Maximální výše jedné třetiny = 7863,33 Kč.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 26.11.2023 | www.demonia.cz