Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. října 2021


Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.
Zákon č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů je dostupný ve Sbírce zákonů.
Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

  • zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
    • zrušení limitů 35.000 nebo 100.000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
    • zrušení limitu 1.140.000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR
    • zavedení limitu 10.000 EUR
  • zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země
  • dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).

Podrobnější informace o změnách v zákoně o DPH jsou dostupné v článku Nová pravidla v oblasti DPH od 1. 7. 2021 (viz naše DISy č. 5, 7-8 a 9/2021) a na stránkách Finanční správy pro zvláštní režim jednoho správního místa:
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss 
Od 1. října 2021 již není možné přímo postupovat podle směrnice o DPH, neboť nová pravidla jsou již transponována do zákona o DPH. Daňové subjekty postupují tak od 1. října 2021 podle zákona o DPH a nařízení Rady (EU) č. 282/2011.
Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. července 2021 do 30. září 2021 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), jelikož změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. červenci 2021 do zákona o DPH. O tomto možném postupu byla dne 21. června 2021 zveřejněna Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021 (viz např. náš DIS č. 7-8/2021).
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 18.01.2021 | www.demonia.cz