Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU - EXEKUCE
DLOUHO OČEKÁVANÉ ROZHODNUTÍ JE KONEČNĚ TADY


Dne 8. 6. 2022 vydal Nejvyšší soud ČR dlouho očekávané rozhodnutí (spisová značka Cpjn 202/2022, ke stažení na webových stránkách Nejvyššího soudu ohledně navýšení či nenavýšení normativních nákladů na bydlení ve výši 1 120 Kč, které bylo v lednu 2022 schváleno s poněkud nešťastnou formulací „pro účely příspěvku na bydlení“. Nejvyšší soud tedy celou situaci ve výše uvedeném rozhodnutí vyvádí z temna nejistot (citujeme): „Nejvyšší soud tedy uzavírá, že při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona).¨
Vracíme se do období, kdy máme k dispozici opět jednotná čísla pro výpočet srážek ze mzdy. A těmi jsou normativní náklady na bydlení ve výši 7935 Kč (6815+1120) a částka životního minima jednotlivce ve výši 4250 Kč. Jejich součet činí 12185 Kč. Z těchto částek pak vypočteme, že:

  • základní nezabavitelná částka na osobu povinného je 9138,75 Kč
  • základní nezabavitelná částka na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné je 3046,25 Kč
  • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení je 24370 Kč a
  • max. výše 1/3 je 8123,33 Kč.

Nyní bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine z hlediska rozdílných výpočtů srážek v období  pěti měsíců…
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 29.04.2024 | www.demonia.cz