Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

PRŮMĚRNÁ MZDA ZA I. až III. ČTVRTLETÍ 2022 PRO ÚČELY ZÁKONÍKU PRÁCE


Sdělením MPSV 426/2022 Sb. vyhlásilo ministerstvo průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2022 pro účely zákoníku práce, a to ve výši 39306 Kč, tzn.ve stejné výši jako pro účely zákona o zaměstnanosti (sdělení MPSV 425/2022 Sb.).
V zákoníku práce se tato průměrná mzda použije při výpočtu nejnižší náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem (§ 271g odst. 2) a pro výpočet jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých (§ 271i odst. 2).
Nejnižší náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem (§ 271g odst. 2) činí 1,5násobek průměrné mzdy, což by pro rok 2023 představovalo částku 59000 Kč (39306x1,5=58959 Kč zaokrouhluje se na stokoruny nahoru).

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých (§ 271i odst. 2) činí nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy pro každého pozůstalého, což by pro rok 2023 představovalo částku 786200 Kč (39306x20=786120 Kč zaokrouhluje se na stokoruny nahoru).© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 29.04.2024 | www.demonia.cz