Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

ZVÝŠENÍ ČÁSTEK ŽIVOTNÍHO MINIMA A JEHO DOPAD NA PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY


NV 75/2022 Sb. zvyšuje vláda s účinností od 1. dubna 2022 částky životního a existenčního minima. Vzhledem k tomu, že z částky životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí se vypočítává nezabavitelná částka, která nesmí být sražena povinnému při provádění srážek ze mzdy, bude třeba od měsíce dubna 2022 používat navýšené nezabavitelné částky.
Upozorňujeme, že i nadále při výpočtu nezabavitelných částek vycházíme z normativních nákladů na bydlení nenavýšených o částku uvedenou v § 26a zákona 117/95 Sb. o SSP (zdůvodnění viz bod 7 DIS 4/2022).
Částka životního minima je nově od 1. 4. 2022 ve výši 4250 Kč (dosud to bylo 3860 Kč). Částka normativních nákladů na bydlení je pro rok 2022 na 6815 Kč (NV 507/2021 Sb.). Součet těchto částek činí 11065 Kč (4250+6815). Díky této změně životního minima dochází k úpravě nezabavitelných částek:

Základní částka, která nesmí být sražena povinnému je součet

  • základní částky na osobu povinného 8298,75 Kč (3/4 z (4250+6815=11065), dosud to bylo 8006,25 Kč,
  • základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 2766,25 Kč (8298,75:3), dosud to bylo 2668,75 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. (4250+6815)x2 = 22130 Kč (dosud 21350 Kč).
Jedna třetina z této částky činí 7376,67 Kč (dosud 7116,67 Kč).
Vzhledem k tomu, že tyto sazby budou platit od 1. 4. 2022, ale použít by se měly až za výplatní období, které započalo po tomto datu, bude třeba je při výpočtu srážek ze mzdy uplatnit až při provádění srážek ze mzdy z dubnové výplaty roku 2022. Při srážkách z březnové výplaty roku 2022 se použijí ještě nezabavitelné částky, které platily do 31. 3. 2022.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 25.04.2023 | www.demonia.cz