Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

DAŇ z příjmů PO a optimalizace daně
Daňové novinky ZDP a ZDPH


Do kolonky PASSWORD zadejte vámi obdržené přihlašovací heslo a stiskněte ENTER popř. "Watch Video", video se začne automaticky přehrávat.

 

TÉMA KAPITOLA ČAS
Úvod 01 00.00
(1) Daň z příjmů PO a optimalizace daňové povinnosti 02 02.50
Struktura základu DPPO pro podnikatelské subjekty 03 04.20
Tipy na optimalizaci v účtové třídě 5 a 6 04 07.20
Účtová skupiny 50 05 10.10
Likvidace zásob a jejich daňové posouzení 06 15.25
Paušál PHM, varianty a zákonné podmínky 07 18.10
Účtová skupina 51 08 21.10
Oprava vs. technické zhodnocení 09 24.00
Účtová skupina 52 10 27.30
Benefity (Home Office), posouzení výdajů (nákladů)  způsobených 11 30.20
Účtová skupina 53 12 34.33
Účtová skupina 54 13 36.20
Odpis pohledávek a daňový režim 14 39.10
Škody, optimalizace „ne“daňových nákladů 15 42.20
Účtová skupina 55 16 46.35
Daňové odpisy: přerušení odpisování, hmotný majetek a jeho TZ, nehmotný majetek, mimořádné odpisy 17 50.10
Daňové rezervy a podmínky zákona o rezervách 20 59.10
Opravné položky, pravidla pro daňové OP 21 1.02.40
Účtová skupina 56, 57 a 58 22 1.06.35
Vybrané účty třídy 6 23 1.08.25
Mimoúčetní úpravy základu daně 24 1.11.30
Dodatečné snížení (ale i zvýšení) základu daně: pojistné, sankce, úroky ze zápůjček, závazky po splatnosti 25 1.14.30
(2) Novinky v dani z příjmů, daň z přidané hodnoty 29 1.27.50
Paušální daň, základní podmínky a náměty na optimalizaci 30 1.30.15
Fyzická osoba a časový test pro prodej nemovité věci 35 1.50.20
Závodní stravování, varianty různých způsobů poskytování 36 1.54.15
Hmotný a nehmotný majetek a TZ, mimořádné odpisy a vzorové příklady 37 1.57.00
Daňová ztráta, retroaktivita, vzdání se ztráty 41 2.09.45
Daňový řád a termíny podání daňového přiznání 42 2.13.00
DPH: Nájem a osvobozené plnění, vliv na odpočet daně 43 2.14.25
Kategorie Dlouhodobý majetek vč. TZ a NM podle zákona o DPH 44 2.17.05
Základ daně a zaokrouhlování, nedobytné pohledávky, záloha na odpočet aj. 47 2.25.25
Přeshraniční plnění, novinky u dovozu zboží 48 2.28.00
Nové zvláštní režimy a Jedno správní místo, nové tiskopisy 49 2.33.50
Rekapitulace a TIPY 51 2.36.55

 
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 01.09.2022 | www.demonia.cz