Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Účetní uzávěrka a závěrka za kalendářní rok 2021 (V1)


Do kolonky PASSWORD zadejte vámi obdržené přihlašovací heslo a stiskněte ENTER popř. "Watch Video", video se začne automaticky přehrávat.

 

TÉMA KAPITOLA ČAS
Úvod 01 00.00
(1) Účetní uzávěrka 02 03.35
Metodika účetnictví: účetní zásady a účtový rozvrh 03 05.25
Inventarizace, analytická evidence, podrozvahová evidence 04 09.00
Fyzické inventury, termíny, inventurní soupisy 05 13.00
Inventarizační rozdíly, posouzení pro daň z příjmů a DPH 06 17.55
Nový majetek a technické zhodnocení, zálohy (a DPH) 07 25.10
Metodika: časové rozlišení a dohadné položky 08 31.40
Účtování časového rozlišení 381, 383, 384 a 385 09 35.30
Výjimka pro časové rozlišení 11 41.50
Pravidla pro dohadné položky 388 a 389 12 45.25
Významná částka a sk. 38, vzorový příklad 14 52.45
Dotace provozní a vliv na daň z příjmů 16 59.45
Tvorba a čerpání opravné položky, účetní a daňové 18 1.04.30
Rezervy, účetní a daňové 22 1.14.45
Rekapitulace a TIPY 23 1.16.35
(2) Účetní uzávěrka 24 1.17.50
Význam účetní závěrky a účetní principy, hospodářský rok 25 1.19.50
Schválení a zveřejňování podle novely zákona o účetnictví 26 1.22.20
Výkazy: rozvaha, výsledovka 28 1.27.35
Sestavení přílohy podle Vyhlášky 30 1.31.50
Přehled cash-flow a vlastního kapitálu 32 1.36.05
Tipy pro výkazy: sankce a archivace 33 1.37.15
Kategorie účetní jednotky, kritéria a změna kategorie 34 1.39.20
Specifika pro MIKRO a MAKRO, zjednodušený rozsah účetnictví 37 1.44.15
Pravidla pro auditové účetní jednotky a daň z příjmů 40 1.49.40
Kritéria pro audit účetní závěrky, testování a vzorové příklady 41 1.52.15
Daň z příjmů a účetnictví, rezerva na daň 45 2.03.30
Rekapitulace a kontroly účetní závěrky 46 2.07.50

 
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 01.09.2022 | www.demonia.cz