Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

DAŇ z příjmů PO a optimalizace daně Daňové novinky ZDP a ZDPH aj. - podrobný obsah přednášek


ÚVOD
(1) Daň z příjmů PO a optimalizace daňové povinnosti
Struktura základu DPPO pro podnikatelské subjekty
Principy testování daňových nákladů
Účtová skupiny 50
Likvidace zásob a jejich daňové posouzení pro optimalizaci
Paušál PHM, varianty a zákonné podmínky
Účtová skupina 51
Oprava vs. technické zhodnocení
Finanční leasing
Účtová skupina 52
Benefity, Home Office a paušální náhrady výdajů
Účtová skupina 53
Účtová skupina 54
Odpis pohledávek a daňový režim
Škody, optimalizace „ne“daňových nákladů
Manka, účtování a optimalizace
Účtová skupina 55
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Drobný majetek
Daňové rezervy a podmínky zákona o rezervách
Opravné položky, pravidla pro daňové OP
Účtová skupina 56, 57 a 58
Vybrané účty třídy 6
Mimoúčetní úpravy základu daně
Časový test u zákonného pojistného
Sankce nákladové a jejich daňové posouzení
Výnosové sankce
Úroky ze zápůjčky
Rekapitulace a Tipy
(2) Novinky v dani z příjmů, daň z přidané hodnoty aj.
Časový test pro FO u prodeje nemovitostí
Paušální daň základní principy optimalizace
Paušální daň a kritéria pro paušální režim
Paušální daň a částky pro pásma v r. 2023
Paušální daň a testování struktury příjmů, tipy na optimalizaci
Mimořádné odpisy a vzorové příklady
Limit pro povinnost podat DPFO a další novinky
Cestovní náhrady a ZDP
Pomoc Ukrajině a daň z příjmů
DPH: Nájem a osvobozené plnění, vliv na odpočet daně
Limit pro registraci a zrušení registrace
Kontrolní hlášení, sankce a termíny
Přenos daňové povinností a jiné novinky
Silniční daň
Termíny pro podání daňových přiznání FO a PO
Daňový řád a datové schránky
Rekapitulace a TIPY
ZÁVĚR© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 29.04.2024 | www.demonia.cz