Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Účetní uzávěrka a závěrka - podrobný obsah přednášky


Úvod
(1) Účetní uzávěrka
Harmonogram a rozsah prací
Metodika účetnictví: účetní zásady a účtový rozvrh
Inventarizace, analytická evidence, podrozvahová evidence
Fyzické inventury, termíny, inventurní soupisy
Inventarizační rozdíly, posouzení pro daň z příjmů a DPH
Nový majetek a technické zhodnocení
Dlouhodobý majetek a koeficienty DPH
Zásoby, nedokončená výroba a rozsudek NSS
Zálohy, vliv DPH a konfirmace
Metodika: časové rozlišení a dohadné položky
Účtování časového rozlišení 381, 383, 384 a 385
Výjimka pro časové rozlišení
Pravidla pro dohadné položky 388 a 389
Významná částka a sk. 38, vzorový příklad
Dotace provozní a vliv na daň z příjmů
Tvorba a čerpání opravné položky, účetní a daňové
Rezervy, účetní a daňové
Opravy a změny v účetnictví
Rekapitulace a TIPY
(2) Účetní uzávěrka
Význam účetní závěrky a účetní principy, hospodářský rok
Schválení a zveřejňování podle novely zákona o účetnictví
Výkazy: rozvaha, výsledovka
Sestavení přílohy podle Vyhlášky
Přehled cash-flow a vlastního kapitálu
Tipy pro výkazy: sankce a archivace
Kategorie účetní jednotky, kritéria a změna kategorie
Specifika pro MIKRO a MALÉ, zjednodušený rozsah účetnictví
Audit, kritéria, vzorové příklady a tipy
Daň z příjmů a účetnictví, rezerva na daň
Rekapitulace a kontroly účetní závěrky
ZÁVĚR

 
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 29.04.2024 | www.demonia.cz