Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

DAŇ z příjmů PO a optimalizace daně Daňové novinky ZDP a ZDPH aj.


Do kolonky PASSWORD zadejte vámi obdržené přihlašovací heslo a stiskněte ENTER popř. "Watch Video", video se začne automaticky přehrávat.

TÉMA KAPITOLA

ÚVOD

01

(1) Daň z příjmů PO a optimalizace daňové povinnosti

02

Struktura základu DPPO pro podnikatelské subjekty

03

Principy testování daňových nákladů

04

Účtová skupiny 50

05

Likvidace zásob a jejich daňové posouzení pro optimalizaci

06

Paušál PHM, varianty a zákonné podmínky

07

Účtová skupina 51

08

Oprava vs. technické zhodnocení

09

Finanční leasing

10

Účtová skupina 52

11

Benefity, Home Office a paušální náhrady výdajů

12

Účtová skupina 53

13

Účtová skupina 54

14

Odpis pohledávek a daňový režim

15

Škody, optimalizace „ne“daňových nákladů

16

Manka, účtování a optimalizace

17

Účtová skupina 55

18

Hmotný majetek

19

Nehmotný majetek

20

Drobný majetek

21

Daňové rezervy a podmínky zákona o rezervách

22

Opravné položky, pravidla pro daňové OP

23

Účtová skupina 56, 57 a 58

24

Vybrané účty třídy 6

25

Mimoúčetní úpravy základu daně

26

Časový test u zákonného pojistného

27

Sankce nákladové a jejich daňové posouzení

28

Výnosové sankce

29

Úroky ze zápůjčky

30

Rekapitulace a Tipy

31

(2) Novinky v dani z příjmů, daň z přidané hodnoty aj.

32

Časový test pro FO u prodeje nemovitostí

33

Paušální daň základní principy optimalizace

34

Paušální daň a kritéria pro paušální režim

35-36

Paušální daň a částky pro pásma v r. 2023

37-38

Paušální daň a testování struktury příjmů, tipy na optimalizaci

39-42

Mimořádné odpisy a vzorové příklady

43-44

Limit pro povinnost podat DPFO a další novinky

45

Cestovní náhrady a ZDP

46

Pomoc Ukrajině a daň z příjmů

47

DPH: Nájem a osvobozené plnění, vliv na odpočet daně

48

Limit pro registraci a zrušení registrace

49-51

Kontrolní hlášení, sankce a termíny

52-53

Přenos daňové povinností a jiné novinky

54

Silniční daň

55

Termíny pro podání daňových přiznání FO a PO

56

Daňový řád a datové schránky

57

Rekapitulace a TIPY

58

ZÁVĚR

59

 
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 29.04.2024 | www.demonia.cz